NRNA Shankhamul Ghat Garden

|
S.No. Name Designation Country Email
Advisor :
1 Chiranjibi Dhakal Uk chanddhakal@hotmail.com
2 Dil Gurung Germany tibethaus@hotmail.com
3 Sonam lama USA mustangsonam@gmail.com
4 Niraj Gobinda Shrestha Belarus eva.amkodor@gmail.com
5 Damar Ghale Uk damarghale@gmail.com
Chair:
Bhaban Bhatta President NRNA ICC President@nrna.org
Convener :
Kul Acharya VP NRNA ICC Uk vp2@nrna.org
Co-conveners:
1 Lokraj Paudel Australia
2 Bijan Bhatta Past ICC Member Uk bijanbhatta@hotmail.com
3 Manoj Gorkhali Middle East manoj123gorkhali@yahoo.com
4 Suren Shrestha USA
5 Dwarika Maharjan ICC Member Norway dwarica_maharajan@yahoo.com
Fundraising Coordinators :
1 Salik Ram Dumre Spain
2 Nabaraj Shivakoti Korea
3 Kesh Gurung Australia
4 Deepak Ghimire USA
5 Rameshwor Burlakoti USA
6 Tek Bhadhur Ruwal USA
7 Puran Giri Uk
8 Durga Dahal USA
9 Surendra Triphathi Saudi Arabia
10 Hari Ramjali Australia
11 Sudeep Aryal Finland
12 Sailendra Adhikari Denmark
13 John Aryal ICC Member Saudi Arabia johnaryal365@gmail.com
14 Trilochan Sapkota Denmark
15 DB Kandel Japan
16 Pramod Duwadi Australia
17 Keshab Sapkota Australia
18 Dipendra Maharjan Australia
19 Bharat Aryal USA
20 Subash Pokhrel Uk
21 Om Sharma Belgium
22 Tanka Lamsal GS NCC Germany Germany rajniti@hotmail.de
23 Yadav Devkota Australia
24 Dadi Aryal Canada
25 Amir Gurung Holland
26 Shalik Gautam Holland
27 Dhananjaya Dhakal USA
28 Khadka Upreti USA
29 Ishwar Rijal VP NCC Portugal Portugal rijalishwor98@gmail.com
Steering Committee:
1 Kul Acharya VP NRNA ICC Uk vp2@nrna.org
2 Hemanta Duwadi CEO NRNA Nepal ceo@nrna.org
3 Janaki Gurung Secretary NRNA ICC Belgium secretary2@nrna.org
4 Som Sapkota Joint Treasurer NRN ICC Denmark jointreasurer@nrna.org
5 Subash Adhikari Honorary Council member UK subry2000@gmail.com