N23-013-15-Press-Realease on NRN Citizenship

|
अन्तरिम संविधान २०६३ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेका नेपाली नागरिकता सम्बन्धी निर्धारित प्रावधानहरु ज्यादै नै लैंगिक मैत्री नभएकोमा सम्माननीय सभामुख र माननीय सभासदज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चहान्छौं ।