Congratulation to Prime Minister

|
नेकपा माओवादी के न्द्रका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको नयााँ प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गदै गैरआवासीय नेपाली संघ उहााँको सफल कायिकालका लार्ग हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गदिछ ।