हार्दिक बधाई तथा शुभकामना

|
नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघले अनुरोध गर्दैआए अनुसार स्पेनमा दूतावास स्थापना गर्ने निर्यणको संघ स्वगत गर्दछ