सघंका अध्यक्षबाट सहयोग हस्तान्तरण

|
गत् सन् २०१६, जुलाई ३० र ३१ मा डनेमार्कको कोपन हेगनमा आयोजना भएको ९औं युरोपपयन क्षेत्रीय बैठकमा बौदधिक अपांगता भएका बिधार्थीहरुको सहज र भरपर्दो यातायातका लागी गाडी खरिद गर्न कहेटौडलेी परिवार