भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

|
नेपाली चलचचत्रका प्रिय कलाकार श्रीकृष्ण श्रेष्ठको श्रावण २४ गते उपचारका क्रममा भारतको नया दिल्लीमा भएको असामययक यनधनियत गैरआवासीय नेपाली संघ गहेरो शोक प्राकट गिदछ ।