बालुवाटार स्थित संघको भवन रहेको जग्गाको स्वामित्व बारे संघको धारणाः

|