जनकपुर, बीरगञ्ज र बुटवलका क्षेत्रीय अस्पताललाई एनआरएनले दियो दनिःशुल्क औषदि

|
काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली संघले नाकाबन्दीका कारण औषधि अभाव भोधगरहकेा जनकपुर, बीरगञ्ज र बुटबलका क्षेत्रीय अस्पतालहरुलाई धनिःशुल्क जीवनरक्षक औषधि हस्तान्तरण गरेको छ ।