छैठौँ एशिया प्यासीफिक क्षेत्रिय बैठक तथा प्रथम महिला सम्मेलन बारेमा प्रेस बिज्ञेप्ती

|