नेपालका प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु बीच भएको सभझदारी र प्रनतबद्धतालाई गैरआबासीय नेपाली संघ स्वाग

|
संविधान निर्माण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन नेपालका प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु बीच भएको सभझदारी र प्रनतबद्धतालाई गैरआबासीय नेपाली संघ स्वागत गर्दछ ।