गैरआवासीय नेपलाी संघ सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रिय भेला १६–१७ अक्टोवर २०२०, शनिवार घोषणा गरिएका निर्णयहरू ।

|
गैरआवासीय नेपलाी संघ सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रिय भेला १६–१७ अक्टोवर २०२०, शनिवार घोषणा गरिएका निर्णयहरू ।