एनआरएनएद्वारा झण्दै १ करोड ६० लाख रुपयैाांको जीवनरक्षक औषधि प्रदान

|
गत असोजबाट सुरु भएको नाकाबन्दीका कारण नेपालका अस्पतालहरुमा जीवनरक्षक औषधिको अभाव भएपछि गरैआवासीय नेपाली सघंले कररव १ करोड ६० लाख रुपयैांको बराबरको औषधि र औषधिजन्य सामाग्रीहरु नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको