इराकको द्वन्द ग्रस्त क्षत्रेमा फसेका ११ जना नेपालीहरुको उद्धार

|
इराकको द्वन्द ग्रस्त क्षेत्रमा फसेका ११ जना नेपालीहरुलाई झन्डै दुई महहनापछि उद्धार गर्न सरकार सफल भएको छ । उनीहरुलाई इराकको स्थानीय समय ९:५५ को फ्लाई दुवईबाट स्वदेश पठाइएको छ ।