आ.ब २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको घोषणाको गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा स्वागत

|